کمترین: 
1246000
بیشترین: 
1246000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 4 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 4 مهر 1396 , 1246000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 14:36","price":1246000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399