کمترین: 
85628.8
بیشترین: 
85628.8
قیمت شاخص بورس امروز 4 مهر 1396
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 4 مهر 1396 , 85628.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 12:50","price":85628.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399