کمترین: 
1076
بیشترین: 
1079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 4 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 مهر 1396 , 1078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 11:50","price":1076},{"date":"1396/07/04 12:20","price":1078},{"date":"1396/07/04 12:30","price":1077},{"date":"1396/07/04 12:40","price":1078},{"date":"1396/07/04 13:10","price":1077},{"date":"1396/07/04 13:20","price":1078},{"date":"1396/07/04 15:10","price":1079},{"date":"1396/07/04 16:10","price":1078}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399