کمترین: 
5269
بیشترین: 
5276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 4 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 مهر 1396 , 5269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 11:20","price":5270},{"date":"1396/07/04 11:50","price":5273},{"date":"1396/07/04 12:00","price":5272},{"date":"1396/07/04 12:20","price":5274},{"date":"1396/07/04 12:30","price":5276},{"date":"1396/07/04 12:40","price":5274},{"date":"1396/07/04 13:10","price":5275},{"date":"1396/07/04 13:30","price":5273},{"date":"1396/07/04 13:40","price":5274},{"date":"1396/07/04 14:00","price":5271},{"date":"1396/07/04 15:40","price":5275},{"date":"1396/07/04 16:10","price":5271},{"date":"1396/07/04 16:30","price":5269}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399