کمترین: 
496
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 4 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 مهر 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 11:10","price":497},{"date":"1396/07/04 12:30","price":496},{"date":"1396/07/04 12:40","price":497},{"date":"1396/07/04 16:10","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399