کمترین: 
3901
بیشترین: 
3912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 4 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 مهر 1396 , 3906 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 11:10","price":3901},{"date":"1396/07/04 11:40","price":3902},{"date":"1396/07/04 11:50","price":3903},{"date":"1396/07/04 12:10","price":3909},{"date":"1396/07/04 12:20","price":3911},{"date":"1396/07/04 12:40","price":3912},{"date":"1396/07/04 13:30","price":3911},{"date":"1396/07/04 15:30","price":3910},{"date":"1396/07/04 16:00","price":3906}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399