کمترین: 
640000
بیشترین: 
646000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 4 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 مهر 1396 , 646000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:18","price":640000},{"date":"1396/07/04 11:30","price":644000},{"date":"1396/07/04 11:48","price":645000},{"date":"1396/07/04 12:42","price":644000},{"date":"1396/07/04 14:18","price":646000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399