کمترین: 
1210000
بیشترین: 
1214000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 مهر 1396 , 1214000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:18","price":1210000},{"date":"1396/07/04 11:30","price":1212000},{"date":"1396/07/04 12:06","price":1213000},{"date":"1396/07/04 12:24","price":1214000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398