کمترین: 
4086
بیشترین: 
4104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 مهر 1396 , 4100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:10","price":4087},{"date":"1396/07/04 11:20","price":4086},{"date":"1396/07/04 11:50","price":4100},{"date":"1396/07/04 12:30","price":4104},{"date":"1396/07/04 12:40","price":4100}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399