کمترین: 
3233
بیشترین: 
3242
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 4 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 مهر 1396 , 3238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:10","price":3236},{"date":"1396/07/04 10:20","price":3235},{"date":"1396/07/04 11:10","price":3234},{"date":"1396/07/04 11:20","price":3233},{"date":"1396/07/04 11:30","price":3236},{"date":"1396/07/04 11:50","price":3238},{"date":"1396/07/04 12:00","price":3239},{"date":"1396/07/04 12:10","price":3240},{"date":"1396/07/04 12:20","price":3241},{"date":"1396/07/04 12:30","price":3242},{"date":"1396/07/04 12:40","price":3241},{"date":"1396/07/04 13:10","price":3239},{"date":"1396/07/04 13:20","price":3238},{"date":"1396/07/04 13:30","price":3237},{"date":"1396/07/04 13:50","price":3238}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399