کمترین: 
620
بیشترین: 
621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 4 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 مهر 1396 , 620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:10","price":620},{"date":"1396/07/04 12:30","price":621},{"date":"1396/07/04 12:40","price":620}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399