کمترین: 
1141
بیشترین: 
1148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 4 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 مهر 1396 , 1147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:10","price":1141},{"date":"1396/07/04 11:10","price":1142},{"date":"1396/07/04 11:40","price":1144},{"date":"1396/07/04 11:50","price":1145},{"date":"1396/07/04 12:00","price":1146},{"date":"1396/07/04 12:20","price":1148},{"date":"1396/07/04 14:10","price":1147}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398