کمترین: 
4706
بیشترین: 
4713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 4 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 مهر 1396 , 4710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 10:10","price":4711},{"date":"1396/07/04 10:20","price":4710},{"date":"1396/07/04 11:10","price":4707},{"date":"1396/07/04 11:20","price":4706},{"date":"1396/07/04 11:40","price":4708},{"date":"1396/07/04 11:50","price":4712},{"date":"1396/07/04 12:00","price":4711},{"date":"1396/07/04 12:20","price":4712},{"date":"1396/07/04 13:20","price":4713},{"date":"1396/07/04 16:00","price":4712},{"date":"1396/07/04 16:20","price":4711},{"date":"1396/07/04 17:00","price":4710}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399