کمترین: 
705.3
بیشترین: 
705.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 4 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 مهر 1396 , 705.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":705.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399