کمترین: 
1982.7
بیشترین: 
1982.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 4 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 مهر 1396 , 1982.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":1982.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399