کمترین: 
10165.7
بیشترین: 
10165.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 4 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 مهر 1396 , 10165.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":10165.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399