کمترین: 
8933.6
بیشترین: 
8933.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 4 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 مهر 1396 , 8933.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":8933.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398