کمترین: 
288.2
بیشترین: 
288.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 4 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 مهر 1396 , 288.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":288.2}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399