کمترین: 
8755.6
بیشترین: 
8755.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 4 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 مهر 1396 , 8755.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":8755.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399