کمترین: 
908
بیشترین: 
908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 4 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 مهر 1396 , 908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":908}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399