کمترین: 
898.6
بیشترین: 
898.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 4 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 مهر 1396 , 898.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":898.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399