کمترین: 
11165.9
بیشترین: 
11165.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 4 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 مهر 1396 , 11165.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":11165.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399