کمترین: 
431.1
بیشترین: 
431.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 4 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 مهر 1396 , 431.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":431.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399