کمترین: 
537.1
بیشترین: 
537.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 4 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 مهر 1396 , 537.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":537.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398