کمترین: 
419.2
بیشترین: 
419.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 4 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 مهر 1396 , 419.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":419.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398