کمترین: 
49.2
بیشترین: 
49.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 4 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 4 مهر 1396 , 49.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":49.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399