کمترین: 
3487.5
بیشترین: 
3487.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 مهر 1396 , 3487.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":3487.5}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399