کمترین: 
3021.4
بیشترین: 
3021.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 4 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 مهر 1396 , 3021.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":3021.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398