کمترین: 
951.6
بیشترین: 
951.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 4 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 مهر 1396 , 951.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":951.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399