کمترین: 
917.4
بیشترین: 
917.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 4 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 مهر 1396 , 917.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":917.4}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399