کمترین: 
4543.2
بیشترین: 
4543.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 4 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 مهر 1396 , 4543.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":4543.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399