کمترین: 
3995.7
بیشترین: 
3995.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 4 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 مهر 1396 , 3995.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":3995.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399