کمترین: 
3369.9
بیشترین: 
3369.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 4 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 مهر 1396 , 3369.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 09:20","price":3369.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398