کمترین: 
1.69
بیشترین: 
1.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 4 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 4 مهر 1396 , 1.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/04 01:08","price":1.72},{"date":"1396/07/04 02:00","price":1.74},{"date":"1396/07/04 10:48","price":1.73},{"date":"1396/07/04 12:32","price":1.72},{"date":"1396/07/04 16:08","price":1.71},{"date":"1396/07/04 18:08","price":1.72},{"date":"1396/07/04 18:32","price":1.71},{"date":"1396/07/04 21:08","price":1.7},{"date":"1396/07/04 21:32","price":1.69},{"date":"1396/07/04 22:32","price":1.7}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399