کمترین: 
3.2
بیشترین: 
3.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 3 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 3 مهر 1396 , 3.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 16:00","price":3.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398