کمترین: 
1241000
بیشترین: 
1241000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 3 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 3 مهر 1396 , 1241000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 14:42","price":1241000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399