کمترین: 
10150
بیشترین: 
10150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 3 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 مهر 1396 , 10150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 13:50","price":10150}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398