کمترین: 
1.68
بیشترین: 
1.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 3 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 3 مهر 1396 , 1.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 13:08","price":1.68},{"date":"1396/07/03 15:08","price":1.69},{"date":"1396/07/03 17:08","price":1.68},{"date":"1396/07/03 17:32","price":1.69},{"date":"1396/07/03 18:08","price":1.7},{"date":"1396/07/03 18:32","price":1.71},{"date":"1396/07/03 21:00","price":1.72},{"date":"1396/07/03 23:00","price":1.73}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398