کمترین: 
1202000
بیشترین: 
1206000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 3 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 3 مهر 1396 , 1206000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 12:30","price":1202000},{"date":"1396/07/03 13:00","price":1204000},{"date":"1396/07/03 13:18","price":1206000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398