کمترین: 
1139
بیشترین: 
1143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 3 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 مهر 1396 , 1143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 12:10","price":1139},{"date":"1396/07/03 12:30","price":1140},{"date":"1396/07/03 12:50","price":1142},{"date":"1396/07/03 13:00","price":1143}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398