کمترین: 
356000
بیشترین: 
359000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 3 مهر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 3 مهر 1396 , 359000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 12:00","price":356000},{"date":"1396/07/03 12:06","price":357000},{"date":"1396/07/03 13:12","price":358000},{"date":"1396/07/03 13:18","price":359000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398