کمترین: 
636000
بیشترین: 
639000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 3 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 مهر 1396 , 639000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 12:00","price":636000},{"date":"1396/07/03 13:00","price":637000},{"date":"1396/07/03 13:18","price":638000},{"date":"1396/07/03 14:30","price":639000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398