کمترین: 
496
بیشترین: 
496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 3 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 مهر 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 11:10","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398