کمترین: 
486
بیشترین: 
487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 3 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 مهر 1396 , 486 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 11:10","price":486},{"date":"1396/07/03 12:30","price":487},{"date":"1396/07/03 12:40","price":486}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398