کمترین: 
618
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 3 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 مهر 1396 , 622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 11:10","price":622},{"date":"1396/07/03 12:30","price":623},{"date":"1396/07/03 12:40","price":622},{"date":"1396/07/03 16:00","price":618},{"date":"1396/07/03 16:10","price":622}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399