کمترین: 
1072
بیشترین: 
1098
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 3 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 مهر 1396 , 1074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 11:10","price":1072},{"date":"1396/07/03 12:30","price":1098},{"date":"1396/07/03 12:40","price":1093},{"date":"1396/07/03 13:40","price":1073},{"date":"1396/07/03 16:10","price":1074}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398