کمترین: 
3893
بیشترین: 
3900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 3 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 3 مهر 1396 , 3900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 11:10","price":3893},{"date":"1396/07/03 11:40","price":3895},{"date":"1396/07/03 12:10","price":3896},{"date":"1396/07/03 12:20","price":3897},{"date":"1396/07/03 12:40","price":3898},{"date":"1396/07/03 12:50","price":3899},{"date":"1396/07/03 15:40","price":3900}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398