کمترین: 
621
بیشترین: 
622
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 3 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 3 مهر 1396 , 622 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 10:20","price":622},{"date":"1396/07/03 11:40","price":621},{"date":"1396/07/03 12:30","price":622}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398