کمترین: 
4078
بیشترین: 
4083
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 مهر 1396 , 4078 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 10:10","price":4083},{"date":"1396/07/03 11:10","price":4082},{"date":"1396/07/03 11:30","price":4080},{"date":"1396/07/03 11:40","price":4079},{"date":"1396/07/03 12:30","price":4082},{"date":"1396/07/03 12:40","price":4079},{"date":"1396/07/03 13:20","price":4080},{"date":"1396/07/03 14:00","price":4078}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398