کمترین: 
3231
بیشترین: 
3235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 3 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 3 مهر 1396 , 3235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/03 10:10","price":3231},{"date":"1396/07/03 11:10","price":3232},{"date":"1396/07/03 12:40","price":3231},{"date":"1396/07/03 13:00","price":3232},{"date":"1396/07/03 13:10","price":3233},{"date":"1396/07/03 13:20","price":3234},{"date":"1396/07/03 14:40","price":3235}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398